Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló a www.szerzodj.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi, Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a www.szerzodj.hu által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A honlapon található űrlap kitöltésével és elküldésével a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre magyar nyelven az Üzemeltető, valamint a vásárló között. A felek közötti szerződés a szerződő felek szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig (üzemeltetői részről a szolgáltatás nyújtása, vásárlói részről a szolgáltatás ellenértékének megfizetése) tartó határozott időre szól.


ÜZEMELTETŐI ADATOK

Cégnév: Szerződj.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1213 Budapest, Lomnici utca 4/b.

Adószám: 26388283-1-43

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-327654, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus elérhetőség: info@szerzodj.hu


A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.


MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

1. csomag – BASIC

1 darab bérleti szerződés ügyvédünk ajánlásával magyar nyelven

felhasználóbarát felület

azonnal elérhető

online fizetési lehetőség


2. csomag – SAFE

1 darab bérleti szerződés ügyvédünk ajánlásával magyar nyelven

felhasználóbarát felület

azonnal elérhető

online fizetési lehetőség

melléklet: átadás-átvételi jegyzőkönyv (bérlet kezdetén és végén)


3. csomag – EXPAT

1 darab kétnyelvű bérleti szerződés ügyvédünk ajánlásával (magyar-angol/német/kínai/orosz)

felhasználóbarát felület

azonnal elérhető

online fizetési lehetőség

melléklet: átadás-átvételi jegyzőkönyv (bérlet kezdetén és végén)


4. csomag – INVESTOR

5 darab kétnyelvű bérleti szerződés ügyvédünk ajánlásával (magyar-angol/német/kínai/orosz)

felhasználóbarát felület

azonnal elérhető

online fizetési lehetőség

melléklet: átadás-átvételi jegyzőkönyv (bérlet kezdetén és végén)


VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK

A 2. pont szerinti termékek kizárólag a honlapon működtetett webáruházon keresztül, online vásárolhatóak meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak. Az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban erről köteles tájékoztatni az vásárlót a honlapján. Előre kifizetett és teljesítés alatt álló szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

A honlapon található termékek, szolgáltatások mellett megtekintheti a választható csomag rövid leírását, árát, a csomag tartalmát. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített elektronikus elérhetőségen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.


A VÁSÁRLÁS MENETE

A választott csomagnál található „EZT VÁLASZOM” jelre kattintva a terméket (szerződés, illetve szerződések) személyre szabhatja egy űrlap segítségével, melyben az Ön és a másik szerződő fél, a bérlet tárgyát képező ingatlan, és a bérleti szerződés feltételei kerülnek rögzítésre szabadszöveges, illetve feleletválasztós módon. Az űrlap segítségével kiválaszthatja, hogy magánszemélyként vagy cégként kíván szerződni, megadja a szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait, az ingatlan címét és helyrajzi számát, rendeltetését, a bérlet kezdő és megszüntető időpontját. Válaszhat, hogy határozott vagy határozatlan idejű szerződés kíván kötni, készpénz vagy banki átutalás útján történik a bérleti díj fizetése, illetve a bérleményben megengedett-e a kisállat tartása, albérletbe adás, kívánnak-e a felek rendelkezni a kiköltözési nyilatkozatról. Amennyiben magasabb kategóriájú csomagot választ, a csomag tartalmazza a bérleti jogviszony elején, illetve végén felhasználható átadás-átvételi jegyzőkönyvet, melyben felek rögzíthetik többek között a mérőóra-állásokat, az átadáskor-átvételkor tapasztaltakat.

Az online felhasználói felületen a fentiek alapján személyre szabott bérleti szerződést, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő okiratokat hozhat létre ügyvéd közreműködésével elkészített törzsszövegek és a program által felajánlott lehetőségek kiválasztásával, valamint a szerződő felek és a bérlemény adatainak megadásával. 

Amennyiben valamely adatot, választható szerződési feltételt módosítani kívánja, az űrlap megfelelő részéhez visszaléptetve módosítani tudja azt. 

Amennyiben a kiválasztott csomag szerinti szerződést véglegesítette, ”ELLENŐRZÉS ÉS TOVÁBB” gombra kattintva tovább léphet és megadhatja számlázási adatait. Kérjük a számlázási adatoknál valós adatokat szíveskedjen megadni.

Miután véglegesítette vásárlását, a „TOVÁBB A FIZETÉSHEZ” gombra kattintva az oldal automatikusan átirányítja a SimplePay fizetési oldalára.

A vásárolt termék kifizetését és a kifizetés visszaigazolását követően a kitöltött szerződés letölthető az oldalról, illetve a vásárló által megadott email címre is megküldésre kerül. A fizetéssel egyidejűleg a vásárló az általa megadott email címre megkapja az elektronikus számlát.


A MEGRENDELT TERMÉK FIZETÉSÉNEK MÓDJA

Webáruházunk részére az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimpePay biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: MasterCard, Maestro, VISA és AMEX típusú kártyával.

A vásárló kiválasztja a kifizetendő árut, szolgáltatást a webáruház felületén. A webáruház alkalmazás az OTP Bank fizetőfelületével áll kapcsolatban. Biztonságos csatornán azonosítja magát a Bank felé és átküldi a tranzakció azonosítóját és összegét. Ezzel egy időben a webáruház alkalmazás átirányítja a vásárlót a fizetőfelület banki oldalára. A banki oldal megjeleníti a webáruház nevét és a tranzakció összegét. A vásárló a Bank felületén, biztonságos környezetben megadja a tranzakció kiegyenlítéséhez szükséges bankkártya adatokat.

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A vásárlásról elektronikus számlát állítunk ki, melyet az Ön által a vásárlás folyamán megadott email címre küldjük a sikeres bankkártyás fizetéssel egyidejűleg. A számla kiállítása a www.szamlazz.hu online számlakiállító rendszeren keresztül történik.

A sikeres tranzakciót követően Ön automatikusan visszairányításra kerül a www.szerzodj.hu oldalra, ahol az elkészült szerződés, illetve kiegészítő okiratok PDF formátumban megjelennek, és a honlapról letölthetőek.


PANASZOK INTÉZÉSE

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.


ADATKEZELÉS

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára. 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el. 


EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések, stb. Nem minősül vis majornak az a fajta hacker támadás, SPAM küldés, amely a vásárló gondatlanságára vezethető vissza.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.